Hvorfor dette parti?

Landbrugsdyr er i dag bare et produkt. De bliver behandlet respektløst af de fleste producenter. Desuden smadrer gyllebaronerne & co. den danske natur.

Det skal være slut nu!

Derfor skifter Dyrevelfærdspartiet navn til Miljø & Dyrevelfærdspartiet.

Der er behov for, at vi danskere støtter op om naturen og dyrevelfærden, og ikke mindst sender et kraftigt signal til alle landmænd og dyreproducenter der endnu ikke kan finde ud af det selv:

I skal behandle dyrene og naturen med respekt!

Grise, hunde, katte, heste og alle de andre dyr har brug for en dyreværnslov, der straffer dyrplageri hårdt! Der skal både være en dyrevelfærdsminister og et dyrepoliti i Danmark. Kun sådan vil ordentlige forhold for dyrene være sikret.

Miljøsvineri og respektløse profitmagere der smadrer naturen skal straffes hårdt i fremtidens Danmark.

Miljø & Dyrevelfærdspartiet vil altid kunne passe ind på den politiske scene, da vi vælger den blok der vil give danskerne mest miljø og dyrevelfærd. Hvis en blok derefter løber fra aftaler, så løber vores støtte en anden vej.

Danmark skal være et foregangsland, for det egner både vores kultur, mentalitet og størrelse sig til. Vi skal turde vise omverdenen, hvordan man bør og skal opføre sig! Derfor er der brug for et parti i Danmark og ikke mindst på Christiansborg, der kan stille krav om helt anderledes gennemgribende reformer på disse 2 vigtige områder. Som udgangspunkt må det ikke være økonomi og eksport, der sætter dagsordenen for, hvordan dyrene eller naturen behandles.

Dyr er sociale og intelligente og skal behandles derefter. Naturen er kun til låns. Dyrene fortjener ikke at leve med angst eller lide på nogen anden måde på grund af noget, vi mennesker udsætter dem for. Naturen skal vi give videre til vores børn og børnebørn. Eller bare til dem der kommer, når vi er væk.

Lad os stå sammen for Danmarks skyld. Lad os få opstillet Miljø & Dyrevelfærdspartiet!

Hvis VI ikke gør noget, hvem skal så tale dyrenes sag OG passe på naturen?

Derfor!

Alle henvendelser via e-mail email@modvp.dk.dk