Agenda

Mennesker (de fleste) spiser dyr. Det betyder, at man skal producere dyr til mad. Vi mener, at det skal gøres med respekt for dyrevelfærd, og IKKE som det sker mange steder i landbruget.

Fikserede søer, i kæmpe svinestalde, med skuldersår og intet som helst andet at se frem til end et pinefuldt liv. 25 % af søerne dør for tidligt. Op imod 25.000 smågrise dør hver dag i den danske svineproduktion. Det er for mange! Vi har set gruen i fjernsynet, men glemmer let igen. I organisationen Landbrug & Fødevarer mener man, at grise har et godt liv under opvæksten, hvis de har en lægte at lege med og måske en håndfuld hø i deres hverdag. Der eksporteres over 13 millioner smågrise hvert år!

40.000 kyllinger i en lukket hal. De fodres på en måde, så de vokser hurtigere. Det betyder, at de knap nok kan gå, for det havde naturen da aldrig planlagt for denne dyreart. Desuden får de beskadiget fødderne, fordi de går i store mængder afføring. Måske bliver de bare gasset og destrueret, fordi en sygdom selvfølgelig spreder sig hurtigt i den type dyrehold. Burhøns behøver vi vel ikke at fortælle om ……. eller gør vi?

Sødmælkskalve, et ”spildprodukt” fra landbruget og mejeribranchen. Det er ulovligt i Danmark, idet der er flere smertefulde og sørgelige bivirkninger for kalven ved at opfostre dem på den måde. De bliver derfor kørt til Holland, hvor det er lovligt. Forestil jer kalvens tur i lastbil, fra Danmark til Holland, bare nogle få uger gammel. De skønne kalve skulle have løbet rundt på danske enge og marker. De havde fortjent et længere og bedre liv og mere taknemmelighed fra de forbrugere, der senere køber og spiser kødet og/eller indtager mejeriprodukterne.

Bare nogle eksempler på en kynisk måde at tjene penge på dyr. Der findes heldigvis fornuftige landmænd og økologiske landbrug i Danmark med fritgående dyr. De er et bevis på, at der er alternativer.

Det vil dog aldrig kunne blive til virkelighed at omlægge f.eks. hele den nuværende svineproduktion til økologisk produktion. Det ville naturen slet ikke kunne holde til. Derfor skal dyrehold aldrig være større, end at den enkelte landmand kan drive forretning med dyrevelfærd og gøre det i forening med vores natur. De store svinefabrikker, med underbetalte østarbejdere og griske pengemænd ved roret, har vi slet ikke brug for.

Det kan godt være, at det er bankerne og EU, der er skyld i landbrugets omgang med dyr. Men så må vi til at sige fra, for det er ikke i orden at pine dyr pga. økonomi eller regler.

Lad os i stedet producere kvalitet med dyrevelfærd og god samvittighed. Vi skal altid kunne se vores børn i øjnene og fortælle, hvor kødet, ægget og mælken kommer fra.

Desuden er der INGEN danske landbrugsdyr, der bør transporteres ud af Danmark. De skal vokse op og slagtes på en ordentlig måde, som vi kun kan stå inde for, hvis de bliver i Danmark.

Der er mange flere emner og eksempler, men mon ikke de fleste ved, hvad dyrevelfærd går ud på?

Vi vil arbejde for, at der oprettes et dyrepoliti i Danmark.

Mon ikke et dyrepoliti med beføjelser ville kunne gøre en forskel i de slemme tilfælde af vanrøgt. Det ville måske også tilskynde almindelige mennesker til hurtigere at tage kontakt til myndighederne, når man havde en mistanke. Det ville måske ligefrem afskrække dyreplagere, når man nu kunne risikere at få et uanmeldt besøg og være sikker på en bøde eller en retssag.

Et dyrepoliti ville kunne stå for håndhævelsen af Dyreværnsloven og måske undervise i dyrs rettigheder i folkeskolen. Vi hører om alt for mange sager med heste, der ligner skeletter, kyniske hestehandlere på markeder eller hestetransporter til Sydeuropa.

Ligeledes er der hvalpefabrikker, hvis ejere uden nogen som helst ansvarsfølelse, og kun for penge, avler på hunde, der holdes under kummerlige forhold, og hvis hvalpe vil få et elendigt liv, fordi de ikke har fået en fornuftig start på livet. Disse mennesker bliver i dag ikke frataget retten til at have med dyr at gøre. Der er nok opgaver for et dyrepoliti.

Vi ønsker at få nedlagt pelsindustrien i Danmark nu og få stoppet al import af pels.

Det skal ikke være for danske pelsdyrproducenters skyld, at det hele tiden udskydes, men for dyrenes skyld, at det stoppes straks. Bare tænk på de billeder vi har set af mink, der mistrives og ligger i burene, med store åbne sår. Ikke rart vel? Det er ikke etisk forsvarligt at dræbe et dyr for dets pels. Importen af dyreskind og pels er skyld i en ubeskrivelig ondskab i lande, hvor man kan få mennesker til alt, for at de kan brødføde deres familie. Det er dyrene, der betaler en smertefuld og frygtelig pris. Husk også på, at hver gang I ser en pelskrave på en jakke fra Canada eller et par handsker fra Kina, så er et dyr blevet dræbt KUN for dets pels.

Hundeloven skal gælde for hundeejerne. Ikke for hundene.
Forbuddet mod de 13 forbudte hunderacer skal væk.

Er det en god lov, når man ikke lytter til eksperter, om hvorvidt nogle racer er farligere end andre? Det er hundeejeren, der skal forstå og følge Hundeloven, og ikke en forbudt eller uheldig hund, der skal betale med livet. Der er stadig hunde der venter på en dødsdom. Måske kun fordi ejeren ikke kan levere en stamtavle.

Vi er imod dyreforsøg, da vi mener at de er uetiske og ikke kan fortsætte.

Det er meget udbredt at lave forsøg på dyr, og derfor vil fortalerne selvfølgelig hævde, at det stadig er nødvendigt. Måske har de haft ret engang, da der ikke var alternativer, og forskerne ikke vidste bedre, men det er stadig uetisk. Mange modstandere af dyreforsøg, også eksperter
på området, mener, at computer-simulationer m.m. er mindst lige så effektive eller måske bedre.

Det er dog helt sikkert, at det er dyrene, der betaler med livet. De “stærke” kan søge efter billeder på internettet, hvis de mangler en årsag til at sige fra over for dyreforsøg.

Til alle veganere og vegetarer.

Miljø & Dyrevelfærdspartiet er ikke et parti, der vil stoppe danskerne i at spise kød. Vi vil gerne prøve at påvirke danskerne til at spise mindre kød og færre mejeriprodukter. Det betyder helt sikkert en dag, at der vil blive slagtet færre dyr. Det er bare ikke der, vi er lige nu.

Lige nu er det en kamp for at lindre dyrs lidelser og mistrivsel. Det er umuligt at skulle overbevise danskerne om at spise økologisk og fritgående og tage afstand fra dyreplageri samtidigt med at sige, at frikadellerne skal udskiftes med retter uden kød, fløde osv.

Veganere er temmelig stolte over deres madretter, og det ser faktisk også lækkert ud og smager dejligt. Der bliver rundt om i landet gjort meget fra veganernes side for at udbrede kendskabet til det veganske køkken og den veganske livsstil.

Vi kan sikkert gøre meget sammen i fremtiden omkring oplysning og indsigt. Så kære veganere, hjælp os med det næstbedste. Hjælp dyrene i landbruget til at få et værdigt liv.

Dette er kun et lille udsnit af opgaverne, der venter forude. Kan du erklære dig enig i størstedelen af ovenstående, er du mere end velkommen til at deltage i vores fælles opgave:

At kæmpe for, at alle dyr, i første omgang i Danmark, kan leve et værdigt liv.

Uden vælgererklæringer fra danskerne kan Dyrevelfærdspartiet intet gøre, og så vil det fortsat gå ud over dyrene. Det er altså op til alle natur & dyrevennerne derude…


Alle henvendelser via e-mail email@modvp..dk